Security camera
۶۱
۴
Retail

این شرکت با شروع فعالیت خود سیستمهای دوربین مداربسته و سیستمهای (Network Camera) بعنوان یکی از مهمترین پروژه های ملی در جنوب کشور را عهده دار گردید. دوربین های تحت وب (Network Camera) برای اولین بار در مجموعه پتروشیمی ارائه شد و مورد استفاده قرار گرفت و این سیستم بصورتی طراحی و اجرا شد که توانمندی کنترل و هدایت در اینترنت را بعنوان یک ابزار مدیریتی و حراستی داراست که در آخرین نمایشگاه دستاوردهای پتروشیمی برای اولین بار به معرض نمایش گذاشته شد.